Logement (från franska "loger", 'härbärgera', 'inkvartera' '(tillfälligt) bo', till loge 'hydda') är ett gemensamt sovrum för soldater i en kasern eller en förläggningsbarack.

Svenskt logement, Armémuseum i Stockholm
Svenskt logement

LogementsfartygRedigera

Ett logementfartyg är i regel ett äldre avrustat fartyg som ombyggts för förläggning av trupp.

SverigeRedigera

Logementet kallas ofta i folkmun för "luckan".

FinlandRedigera

I Finland kallas logement för stugor.