En ljuskon är den sträcka som en blixt av ljus, som härrör från en enskild händelse E (lokaliserad till en enda punkt i rummet och en enda tidpunkt) och resor åt alla håll, skulle ta genom rumtiden.

Illustration av en ljuskon.