En litteraturöversikt (även litteraturstudie, översiktsarbete, översiktsartikel, eller bara översikt) är en vetenskaplig artikel som sammanfattar flera originalstudier eller primärkällor. Ett litteraturöversikt utgör på så sätt en sekundärkälla. Inom vetenskapen är det mycket vanligt att skriva litteraturöversikter för att sammanfattat ett forskningsfält, och det är vanligt att seniora forskare skriver litteraturöversikter.[1]

Systematiska översiktsarbeten är när man använder en systematisk metod för att försöka identifiera, värdera, välja ut och syntetisera allt högkvalitativt forskningsbevis som är relevant för den fråga som ställs.[2]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Gülpınar, Ömer; Güçlü, Adil Güçal (2013-9). ”How to write a review article?”. Turkish journal of urology 39 (Suppl 1): sid. 44–48. doi:10.5152/tud.2013.054. ISSN 2149-3235. PMID 26328136. PMC: 4548566. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4548566/. Läst 17 september 2019. 
  2. ^ Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten – En handbok (3:e). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. Mars 2017. Sid. 7–8. https://www.sbu.se/sv/var-metod/. Läst 28 augusti 2019.