Lista över politiska partier i Kroatien

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över politiska partier i Kroatien.

Parlamentariska partier redigera

Partier representerade i det kroatiska parlamentet Sabor 2011–:

Partier representerade i Europaparlamentet redigera

Kroatiska partier representerade i Europaparlamentet 2013–2014:

Utomparlamentariska partier som tidigare varit representerade i parlamentet redigera

Utomparlamentariska partier redigera

Nedan följer en lista över partier som inte är och aldrig har varit representerade i det kroatiska parlamentet. Flera av partierna är enfrågepartier, har lokal/regional förankring eller representerar någon av landets etniska minoriteter.

 • Aktionen för ett bättre Kroatien (Akcija za bolju Hrvatsku)
 • Alliansen för en rättvis stat (Alijansa za pravnu državu)
 • Autoktona kroatiska bondepartiet (Autohtona hrvatska seljačka stranka)
 • Autoktona – Kroatiska rättspartiet (Autohtona – Hrvatska stranka prava)
 • Autonoma regionala partiet för det kroatiska kustlandet, Gorski kotar, öarna och Rijeka (Autonomna regionalna stranka Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke)
 • Banovinska demokratiska partiet (Banijska demokratska stranka)
 • Centraleuropeisk aktion – Rörelsen för Centraleuropa (Srednjoeuropska akcija – Pokret za Srednju Europu)
 • Cirkel 21 (Krug 21)
 • Dalmatinska liberala partiet (Dalmatinska liberalna stranka)
 • De grönas kroatiska parti – Ekoförbundet (Hrvatska stranka zelenih – Eko savez)
 • De ungas aktion (Akcija mladih)
 • Demokratins alfabet (Abeceda demokracije)
 • Demokratiska sociala unionen – Folkets styrka (Demokratska socijalna unija – Snaga naroda)
 • Enkom Kroatien – Rörelsen för Kroatien (Jedino Hrvatska - Pokret za Hrvatsku)
 • Familjepartiet (Obiteljska stranka)
 • Fosterländska medborgarpartiet (Domovinska građanska stranka)
 • Förbundet för förändring (Savez za promjene)
 • Förenade oberoende listan (Sjedinjene nezavisne liste)
 • Gröna alternativet – Konsumenternas parti (Zelena alternativa – Stranka potrošača)
 • Gröna demokrater (Zeleni demokrati)
 • Gröna listan (Zelena lista)
 • Gröna partiet (Zelena stranka)
 • Gröna partiet – Gröna alternativet (Zelena stranka – Zelena alternativa)
 • Istriens gröna (Zeleni Istre)
 • Istriska socialdemokratiska forumet (Istarski socijaldemokratski forum – Foro social democratico Istriano)
 • Istriska socialdemokratiska oberoende partiet (Istarska socijaldemokratska nezavisna stranka)
 • Karlovacs parti (Karlovačka stranka)
 • Kneginecs demokratiska parti (Demokratska kneginečka stranka)
 • Kristliga sociala unionen (Kršćanska socijalna unija)
 • Kroatiens adriatiska socialdemokratiska parti (Jadranska socijaldemokratska stranka Hrvatske)
 • Kroatiens gröna (Zeleni Hrvatske)
 • Kroatiens frihetliga parti (Slobodarska stranka Hrvatske)
 • Kroatiens jordbrukarnas block (Blok poljoprivrednika Hrvatske)
 • Kroatiens socialistiska arbetarparti(Socijalistička radnička partija Hrvatske)
 • Kroatiens socialistiska parti (Socijalistička partija Hrvatske)
 • Kroatiens vänster (Ljevica Hrvatske)
 • Kroatisk demokratisk center (Hrvatski demokratski centar)
 • Kroatisk samling (Hrvatski zbor)
 • Kroatisk tillväxt – HRAST (Hrvatski rast – HRAST)
 • Kroatisk-romska demokratiska partiet (Hrvatska romska demokratska stranka)
 • Kroatiska arbetarnas parti (Hrvatska radnička stranka)
 • Kroatiska arbetarpartiet (Hrvatska stranka rada)
 • Kroatiska arbetslösas parti (Hrvatska stranka nezaposlenih)
 • Kroatiska befrielserörelsen (Hrvatski oslobodilački pokret)
 • Kroatiska demokratiska bondepartiet (Hrvatska demokratska seljačka stranka)
 • Kroatiska europeiska partiet (Hrvatska europska stranka)
 • Kroatiska folkliga bondepartiet (Hrvatska pučka stranka)
 • Kroatiska folkliga bondepartiet – 1904 (Hrvatska pučka stranka – 1904)
 • Kroatiska folkpartister (Hrvatski narodnjaci)
 • Kroatiska krigsveteranernas parti (Stranka hrvatskih branitelja)
 • Kroatiska kristdemokratiska partiet (Hrvatska demokršćanska stranka)
 • Kroatiska kristdemokratiska unionen (Hrvatska kršćanska demokratska unija)
 • Kroatiska partiet för en rättvis stat (Hrvatska stranka pravne države)
 • Kroatiska pensionärers aktion (Akcija hrvatskih umirovljenika)
 • Kroatiska pensionärers och seniorers förbund (Savez hrvatskih umirovljenika i seniora)
 • Kroatiska rena rättspartiet (Hrvatska čista stranka prava)
 • Kroatiska republikanska bondepartiets aktion (Akcija hrvatske republikanske seljačke stranke)
 • Kroatiska republikanska förbundet (Hrvatska republikanska zajednica)
 • Kroatiska rättspartiets brödraskap (Hrvatsko pravaško bratstvo)
 • Kroatiska rättspartiet – 1861 (Hrvatska stranka prava – 1861)
 • Kroatiska rättspartiets förbund (Hrvatska pravaška zajednica)
 • Kroatiska socialdemokraterna (Hrvatski socijaldemokrati)
 • Kroatiska socialdemokraternas aktion (Akcija socijaldemokrata Hrvatske)
 • Kroatiska oberoende demokraterna (Hrvatski nezavisni demokrati)
 • Kroatiska ringklockan (Hrvatsko zvono)
 • Kroatiska romernas parti (Stranka Roma Hrvatske)
 • Kroatiska ungdomspartiet (Hrvatska stranka mladih)
 • Kroatiska ungrarnas demokratiska förbund (Demokratska zajednica Mađara Hrvatske)
 • Kroatiska verkliga pånyttfödelsen (Hrvatski istinski preporod)
 • Kvinnornas demokratiska parti (Demokratska stranka žena)
 • Ligan för Brod – partiet för att främja en övergripande utveckling av staden Slavonski Brod (Liga za Brod – stranka za poticanje svekolikog razvoja Grada Slavonskog Broda)
 • Listan för Rijeka (Lista za Rijeku)
 • Medborgarpartiet Sisak (Građanska stranka Sisak)
 • Međimurje-partiet (Međimurska stranka)
 • Međimurjes demokratiska förbund (Međimurski demokratski savez)
 • Min lista (Moja Lista)
 • Mitt lilla Međimurje (Moje malo Međimurje)
 • Nya generationen (Nova generacija)
 • Nya Kroatien (Nova Hrvatska)
 • Nya serbiska partiet (Nova srpska stranka)
 • Näringslivspartiet (Gospodarska stranka)
 • Oliv – Dalmatiska partiet för autonomi (Maslina – Dalmatinska autonomaška stranka)
 • Pags parti – Pag (Paška stranka – Pag)
 • Partiet för rättvis demokrati (Stranka pravične demokracije)
 • Pensionärspartiet (Stranka umirovljenika)
 • Pensionärernas demokratiska parti (Demokratska stranka umirovljenika)
 • Podravina-partiet (Podravska stranka)
 • Podunavljeserbernas parti (Partija podunavskih Srba)
 • Posavina-slavonska partiet (Posavsko slavonska stranka)
 • Prigorje-Zagrebs demokratiska parti (Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka)
 • Primorje-Gorski kotar-förbundet (Primorsko goranski savez)
 • Primorje-Gorski kotars pensionärsparti (Primorsko goranska stranka umirovljenika)
 • Rabs folkliga församling (Rapski pučki sabor)
 • Serbernas demokratiska parti (Demokratska partija Srba)
 • Serbiska folkpartiet (Srpska narodna stranka)
 • Slavonska slättlandets demokratiska parti (Demokratska stranka slavonske ravnice)
 • Splits pensionärsparti (Splitska stranka umirovljenika)
 • Sydkroatiska partiet (Južnohrvatska stranka)
 • Turopoljes demokratiska parti (Turopoljska demokratska stranka)
 • Vårt parti (Naša stranka)
 • Zagorjes demokratiska parti (Zagorska demokratska stranka)
 • Zagorje-partiet (Zagorska stranka)