Lista över fornlämningar i Markaryds kommun

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Markaryds kommun är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Markaryds kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

HinnerydRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Änga (Hinneryd 12:1) Borg Hinneryd, Småland 56.641222, 13.589671 10071900120001
Kungsstenen (Hinneryd 109:1) Minnesmärke Hinneryd, Småland 56.551489, 13.465565 10071901090001
Hinneryd 120:1 Gravfält Hinneryd, Småland 56.656880, 13.747836 10071901200001
Skagaholm (Hinneryd 121:1) Borg Hinneryd, Småland 56.663021, 13.749084 10071901210001
Hinneryd 141:1 Stensättning Hinneryd, Småland 56.618666, 13.687883 10071901410001
Hinneryd 162:1 Stridsvärn Hinneryd, Småland 56.566396, 13.470629 10071901620001
Hinneryd 162:2 Stridsvärn Hinneryd, Småland 56.566267, 13.470375 10071901620002
Hinneryd 188:1 Borg Hinneryd, Småland 56.583061, 13.568281 10071901880001
Hinneryd 202 Husgrund, historisk tid Hinneryd, Småland 56.663210, 13.573278 12000000080038
Flahulta kvarn (Hinneryd 215) Kvarn Hinneryd, Småland 56.571771, 13.439304 12000000097103
Hinneryd 222 Röse Hinneryd, Småland 56.616373, 13.629564 12000000104834

MarkarydRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Markaryd 1:1 Gravfält Markaryd, Småland 56.458293, 13.574766 10073600010001
Markaryd 2:1 Röse Markaryd, Småland 56.457037, 13.579581 10073600020001
Markaryd 2:2 Röse Markaryd, Småland 56.456903, 13.579586 10073600020002
Markaryd 2:3 Röse Markaryd, Småland 56.456813, 13.579598 10073600020003
Markaryd 21:1 Stridsvärn Markaryd, Småland 56.429560, 13.592829 10073600210001
Hylte skansar (Markaryd 25:1) Fästning/skans Markaryd, Småland 56.443516, 13.570286 10073600250001
Hylte skansar (Markaryd 25:2) Fästning/skans Markaryd, Småland 56.442804, 13.568608 10073600250002
Markaryd 50:1 Runristning Markaryd, Småland 56.457589, 13.585047 10073600500001
Markaryd 52:1 Stridsvärn Markaryd, Småland 56.504297, 13.668256 10073600520001
Hunestenen (Markaryd 57:1) Minnesmärke Markaryd, Småland 56.470323, 13.572413 10073600570001
Markaryd 59:1 Stridsvärn Markaryd, Småland 56.458752, 13.565700 10073600590001
Kungsstenen (Markaryd 61:1) Minnesmärke Markaryd, Småland 56.482596, 13.582044 10073600610001
Markaryd 115:1 Stridsvärn Markaryd, Småland 56.506986, 13.467490 10073601150001
Markaryd 223:1 Stridsvärn Markaryd, Småland 56.506811, 13.649987 10073602230001
Markaryd 233:1 Stensättning Markaryd, Småland 56.498346, 13.466229 10073602330001
Borgarön (Markaryd 237:1) Borg Markaryd, Småland 56.493495, 13.498880 10073602370001
Markaryd 256 Stensättning Markaryd, Småland 56.434346, 13.576259 12000000001243

TrarydRedigera

Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Traryd 12:1 Grav markerad av sten/block Traryd, Småland 56.583369, 13.692837 10076100120001
Traryd 12:2 Grav markerad av sten/block Traryd, Småland 56.583295, 13.692841 10076100120002
Traryds skans (Traryd 18:1) Fästning/skans Traryd, Småland 56.581192, 13.744020 10076100180001
Traryd 22:1 Stenkammargrav Traryd, Småland 56.573324, 13.765113 10076100220001
Traryd 23:2 Gravfält Traryd, Småland 56.559117, 13.724265 10076100230002
Kylhults skans (Traryd 37:1) Fästning/skans Traryd, Småland 56.539200, 13.708565 10076100370001
Traryd 44:1 Husgrund, förhistorisk/medeltida Traryd, Småland 56.579936, 13.670987 10076100440001
Traryd 51:1 Stensättning Traryd, Småland 56.545094, 13.707172 10076100510001
Traryd 51:2 Grav markerad av sten/block Traryd, Småland 56.545149, 13.707366 10076100510002
Traryd 99:1 Röse Traryd, Småland 56.575729, 13.752196 10076100990001
Traryd 103:1 Stenkammargrav Traryd, Småland 56.541266, 13.733805 10076101030001

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.