Lista över fornlämningar i Söderköpings kommun (Skällvik)

Lista över fornlämningar i Söderköpings kommun (Skällvik) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Skällvik i Söderköpings kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Skällviks borgruin (Skällvik 1:1) Slott/herresäte 1330 Skällvik, Östergötland 58.432346, 16.569881 10049200010001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Skällvik 6:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.393470, 16.658921 10049200060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 9:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.419702, 16.596908 10049200090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 9:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.419765, 16.596698 10049200090002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 9:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.419868, 16.596548 10049200090003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 15:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.384685, 16.584168 10049200150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 15:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.384780, 16.583913 10049200150002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 19:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.415277, 16.673610 10049200190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 19:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.415158, 16.673603 10049200190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 20:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.418003, 16.684326 10049200200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 22:1 Fästning/skans Skällvik, Östergötland 58.431486, 16.666670 10049200220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 23:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.388224, 16.665764 10049200230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 24:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.388503, 16.663987 10049200240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 25:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.390004, 16.659245 10049200250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 25:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.389915, 16.659332 10049200250002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 25:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.389933, 16.659665 10049200250003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 26:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.387657, 16.664587 10049200260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 26:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.387650, 16.664341 10049200260002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 28:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.394043, 16.716988 10049200280001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 28:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.394043, 16.716988 10049200280002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 29:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.391649, 16.713970 10049200290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 30:1 Minnesmärke Skällvik, Östergötland 58.429418, 16.596534 10049200300001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Skällvik 34:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.422499, 16.604496 10049200340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 34:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.422562, 16.604653 10049200340002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 37:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374637, 16.648623 10049200370001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 37:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374527, 16.648662 10049200370003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 38:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374364, 16.651236 10049200380001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 38:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374347, 16.651349 10049200380002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 39:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374485, 16.652924 10049200390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 39:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374528, 16.652966 10049200390002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 39:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374595, 16.652879 10049200390003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 39:4 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374515, 16.653092 10049200390004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 40:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.385663, 16.720785 10049200400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 41:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.384579, 16.722328 10049200410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 42:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.383384, 16.720670 10049200420001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 42:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.383397, 16.720485 10049200420002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 42:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.383476, 16.720866 10049200420003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 43:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.383203, 16.719849 10049200430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 45:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.379086, 16.623632 10049200450001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 47:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.345939, 16.624411 10049200470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 48:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.345274, 16.627432 10049200480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 48:2 Röse Skällvik, Östergötland 58.345373, 16.627672 10049200480002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 49:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.348094, 16.625671 10049200490001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 51:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.369505, 16.652096 10049200510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 51:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.369458, 16.652516 10049200510002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 51:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.369240, 16.653150 10049200510003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 52:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.369055, 16.650555 10049200520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 53:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.372283, 16.655402 10049200530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 54:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.372131, 16.657565 10049200540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 54:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372143, 16.657282 10049200540002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 54:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372066, 16.657165 10049200540003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 55:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.371463, 16.664256 10049200550001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 56:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.372741, 16.666890 10049200560001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 59:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374837, 16.646221 10049200590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 59:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374864, 16.646391 10049200590002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 61:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.398670, 16.706709 10049200610001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 61:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.398777, 16.706350 10049200610002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 61:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.398587, 16.707061 10049200610003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 62:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.399171, 16.706896 10049200620001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 62:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.399290, 16.706687 10049200620002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 63:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.362649, 16.591504 10049200630001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 64:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.362878, 16.589161 10049200640001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 65:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.362812, 16.587092 10049200650001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 65:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.362808, 16.587204 10049200650002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 65:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.362882, 16.587211 10049200650003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 66:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.360448, 16.588434 10049200660001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 67:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.360392, 16.590841 10049200670001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 67:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.360335, 16.591033 10049200670002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 68:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.361333, 16.591395 10049200680001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 69:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.350795, 16.632002 10049200690001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 69:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.350755, 16.632104 10049200690002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 69:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.350729, 16.631800 10049200690003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 69:4 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.350839, 16.632307 10049200690004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 70:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.398863, 16.707951 10049200700001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 71:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.396588, 16.710903 10049200710001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 72:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.369504, 16.584433 10049200720001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 75:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.358805, 16.594281 10049200750001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 76:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.367054, 16.602714 10049200760001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 76:2 Röse Skällvik, Östergötland 58.366946, 16.602841 10049200760002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 76:3 Röse Skällvik, Östergötland 58.366928, 16.603080 10049200760003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 76:4 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.366834, 16.602968 10049200760004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 77:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.365696, 16.594347 10049200770001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 77:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.365599, 16.594134 10049200770002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 78:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.368232, 16.603455 10049200780001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 79:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374291, 16.622382 10049200790001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 79:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374399, 16.623068 10049200790002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 80:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.374717, 16.612978 10049200800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 81:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374753, 16.613867 10049200810001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 81:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374691, 16.613989 10049200810002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 81:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374721, 16.614129 10049200810003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 83:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372829, 16.591851 10049200830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 84:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372130, 16.592761 10049200840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 85:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.373719, 16.587962 10049200850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 86:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373498, 16.589182 10049200860001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 89:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.368612, 16.587182 10049200890001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 90:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.369271, 16.585902 10049200900001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 91:1 Röse Skällvik, Östergötland 58.369850, 16.583282 10049200910001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ättekullen (Skällvik 92:1) Stensättning Skällvik, Östergötland 58.370739, 16.581107 10049200920001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 93:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.370477, 16.579853 10049200930001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 94:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372002, 16.580604 10049200940001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 94:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372061, 16.580991 10049200940003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 95:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373587, 16.576614 10049200950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 95:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373366, 16.577016 10049200950002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 95:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373236, 16.577099 10049200950003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 97:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.375770, 16.571614 10049200970001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 97:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.375632, 16.571701 10049200970002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 97:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.375652, 16.571517 10049200970003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 99:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.362174, 16.589433 10049200990001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 100:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.359693, 16.589773 10049201000001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 100:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.359781, 16.589282 10049201000002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 110:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373088, 16.660087 10049201100001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 110:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372955, 16.660123 10049201100002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 110:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372906, 16.660263 10049201100003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 115:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.366262, 16.590259 10049201150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 119:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.363335, 16.654734 10049201190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 119:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.363291, 16.654839 10049201190002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 119:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.363253, 16.654937 10049201190003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 121:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.343947, 16.628603 10049201210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 125:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372738, 16.580408 10049201250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 125:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372928, 16.580196 10049201250002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 125:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373077, 16.580141 10049201250003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 125:4 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373393, 16.579981 10049201250004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 126:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.371142, 16.579868 10049201260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 129:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374096, 16.638915 10049201290001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 134:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.381066, 16.626200 10049201340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 140:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372475, 16.657902 10049201400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 143:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372944, 16.590937 10049201430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 143:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372904, 16.590382 10049201430002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 144:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373913, 16.586254 10049201440001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 144:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.373784, 16.586580 10049201440002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 165:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.417740, 16.592880 10049201650002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Karlstorp båtmanstorp (Skällvik 173:1) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.413068, 16.617030 10049201730001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hultet (Skällvik 174:1) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.418426, 16.606377 10049201740001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 180:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.418247, 16.598709 10049201800001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 182:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.419024, 16.598588 10049201820001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 182:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.419119, 16.598606 10049201820002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 195:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.376923, 16.573003 10049201950001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 202:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.413168, 16.680686 10049202020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 202:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.413093, 16.680487 10049202020002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 204:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374484, 16.575156 10049202040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Hagen (Skällvik 220:1) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.422620, 16.579422 10049202200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 221:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.401720, 16.655500 10049202210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Stegeborgs slottsruin (Skällvik 222:1) Slott/herresäte Skällvik, Östergötland 58.441526, 16.598317 10049202220001
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Stegeborgs slottsruin (Skällvik 222:2) Runristning Skällvik, Östergötland 58.441667, 16.597944 10049202220002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Lilla trädgårdsskansen (Skällvik 222:3) Fästning/skans Skällvik, Östergötland 58.441551, 16.599042 10049202220003
Ladda upp en till bild av detta fornminne
Skällvik 223:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.352273, 16.630563 10049202230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 226:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.364479, 16.598888 10049202260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 226:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.364576, 16.599232 10049202260002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 236:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.378406, 16.627939 10049202360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Bäcken (Skällvik 241:1) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.410940, 16.603681 10049202410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 243:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.419837, 16.595266 10049202430001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 247:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.399983, 16.670486 10049202470001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 248:1 Fästning/skans Skällvik, Östergötland 58.404775, 16.687882 10049202480001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 251:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.393452, 16.662288 10049202510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 251:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.393627, 16.662119 10049202510002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 251:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.393975, 16.662593 10049202510003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 252:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.389577, 16.664244 10049202520001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 253:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.390678, 16.655456 10049202530001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 253:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.390706, 16.655247 10049202530002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 253:3 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.390830, 16.655397 10049202530003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 254:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.384500, 16.659390 10049202540001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 257:1 Gravfält Skällvik, Östergötland 58.372656, 16.663425 10049202570001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 259:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.372802, 16.664550 10049202590001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 260:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.370921, 16.666483 10049202600001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 261:2 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.371053, 16.664048 10049202610002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 262:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.370746, 16.658117 10049202620001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 263:1 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.374344, 16.649175 10049202630001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
STEGEBORG (Skällvik 272) Spärranordning Skällvik, Östergötland 58.442533, 16.597535 18000000070566
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 273 Spärranordning Skällvik, Östergötland 58.416369, 16.658463 18000000070581
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 274 Spärranordning Skällvik, Östergötland 58.432573, 16.667453 18000000070582
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nybbygget Bengdt (Skällvik 276) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.401648, 16.610112 12000000069982
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 278 Husgrund, historisk tid Skällvik, Östergötland 58.414669, 16.616704 12000000069984
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 282 Kvarn Skällvik, Östergötland 58.414803, 16.634666 12000000072462
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 284 Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.402322, 16.612273 12000000072464
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Smedstorp (Skällvik 287) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.412006, 16.600356 12000000072516
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 288 Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.414870, 16.608606 12000000072517
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Roshult (Skällvik 289) Lägenhetsbebyggelse Skällvik, Östergötland 58.410303, 16.636447 12000000072518
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 294 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.437145, 16.608482 12000000072523
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 297 Husgrund, historisk tid Skällvik, Östergötland 58.426280, 16.610604 12000000072526
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Skällvik 307 Stensättning Skällvik, Östergötland 58.366023, 16.567842 12000000103581
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne

Noter redigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.