Lista över fornlämningar i Linköpings kommun (Nykil)

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Linköpings kommun (Nykil) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Nykil i Linköpings kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Nykil 1:1 Gravfält Nykil, Östergötland 58.305574, 15.457175 10047100010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 2:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.305547, 15.455598 10047100020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 2:2 Stensättning Nykil, Östergötland 58.305497, 15.455450 10047100020002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 2:3 Stensättning Nykil, Östergötland 58.305626, 15.455462 10047100020003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 3:1 Gravfält Nykil, Östergötland 58.306078, 15.455241 10047100030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 4:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.311703, 15.447338 10047100040001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 4:2 Stensättning Nykil, Östergötland 58.311339, 15.447445 10047100040002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 6:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.308904, 15.484755 10047100060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 7:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.314163, 15.490685 10047100070001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 11:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.299870, 15.457450 10047100110001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 11:2 Stensättning Nykil, Östergötland 58.300021, 15.457311 10047100110002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 15:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.308111, 15.466191 10047100150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 17:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.295668, 15.466089 10047100170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 20:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.289000, 15.422065 10047100200001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 20:2 Stensättning Nykil, Östergötland 58.289070, 15.422192 10047100200002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 24:1 Grav markerad av sten/block Nykil, Östergötland 58.296664, 15.489453 10047100240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 41:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.245549, 15.513100 10047100410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 51:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.250173, 15.456193 10047100510001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 83:1 Stenkammargrav Nykil, Östergötland 58.252454, 15.511754 10047100830001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 84:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.291723, 15.420570 10047100840001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 85:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.292159, 15.419122 10047100850001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 85:2 Stensättning Nykil, Östergötland 58.291977, 15.419232 10047100850002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 85:3 Grav markerad av sten/block Nykil, Östergötland 58.292001, 15.419272 10047100850003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 87:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.291488, 15.443950 10047100870001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 92:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.312795, 15.447363 10047100920001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Jättekullen (Nykil 150:1) Hög Nykil, Östergötland 58.229785, 15.475690 10047101500001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 215:1 Stensättning Nykil, Östergötland 58.295888, 15.490906 10047102150001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
Nykil 223 Fornborg Nykil, Östergötland 58.300289, 15.505640 12000000111332
Ladda upp en bild av detta fornminne
Ladda upp en bild av detta fornminne
  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.