Lista över fornlämningar i Linköpings kommun (Björkeberg)

Wikimedia-listartikel

Lista över fornlämningar i Linköpings kommun (Björkeberg) är en förteckning av ett urval[1] av de fornlämningar som finns i Björkeberg i Linköpings kommun.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS
Namn Lämningstyp Tillkomsttid Historisk indelning Plats Läge ID-nr Bild
Björkeberg 1:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.438457, 15.380265 10040500010001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 2:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.436359, 15.375028 10040500020001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 3:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.433992, 15.375815 10040500030001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 5:2 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.450703, 15.390703 10040500050002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 6:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.448024, 15.391377 10040500060001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 6:2 Grav markerad av sten/block Björkeberg, Östergötland 58.448126, 15.391404 10040500060002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 9:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.443602, 15.410114 10040500090001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 13:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.449913, 15.366439 10040500130001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 14:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.452296, 15.369267 10040500140001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 16:1 Gravfält Björkeberg, Östergötland 58.455790, 15.398920 10040500160001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 17:1 Gravfält Björkeberg, Östergötland 58.449993, 15.385636 10040500170001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 19:1 Gravfält Björkeberg, Östergötland 58.448943, 15.383655 10040500190001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 21:1 Gravfält Björkeberg, Östergötland 58.445484, 15.395889 10040500210001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 22:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.445227, 15.411287 10040500220001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 23:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.444682, 15.409395 10040500230001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 23:2 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.444805, 15.409509 10040500230002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 24:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.446689, 15.402638 10040500240001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 24:2 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.446857, 15.402809 10040500240002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 24:3 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.446584, 15.402767 10040500240003
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 24:4 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.446772, 15.402718 10040500240004
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 25:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.447992, 15.409229 10040500250001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 26:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.450178, 15.414825 10040500260001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 27:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.451489, 15.414245 10040500270001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 30:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.445576, 15.412471 10040500300001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 31:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.445173, 15.413514 10040500310001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 31:2 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.445379, 15.413085 10040500310002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 33:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.440190, 15.378189 10040500330001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 34:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.439155, 15.378446 10040500340001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 35:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.444216, 15.409683 10040500350001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 36:1 Gravfält Björkeberg, Östergötland 58.451445, 15.412817 10040500360001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 39:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.448286, 15.411130 10040500390001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 40:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.453050, 15.406361 10040500400001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 41:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.453240, 15.368343 10040500410001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 46:1 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.449211, 15.390250 10040500460001
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 46:2 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.449131, 15.390050 10040500460002
Ladda upp en bild av detta fornminne
Björkeberg 46:3 Stensättning Björkeberg, Östergötland 58.449020, 15.389871 10040500460003
Ladda upp en bild av detta fornminne

NoterRedigera

  1. ^ Dessa poster kommer ifrån Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). Fornlämning är varaktigt övergivna lämningar efter människors verksamhet som bedöms vara skyddade enligt kulturmiljölagen. Listan är ett urval begränsad till de lämningstyper och kriterier som anges här. Detta urval har skett för att begränsa listan till de objekt som är synliga samt identifierbara av lekmän. För mer information om lämningstyper se Riksantikvarieämbetets dokument Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.