Lisa Jevbratt svensk konstnär, född 1967 i Vaxholm, bosatt i Santa Barbara USA.

Efter studier i konst och filosofi i Sverige studerade hon vid CADRE institutet (SJSU) i USA 1994 till 1997. Under studietiden i USA så började Jevbratt att arbeta med internet baserad konst. Hennes projekt har ställts ut på ett stort antal museer och festivaler runt om i världen.