Lipofuscin är ett olösligt, brungult pigment som hittas i kroppens celler. Det ackumeleras med tiden som cellen åldras och bildas som en konsekvens av den normala omsättningen av komponenter i plasmamembranet. Lipofuscin är i sig ofarligt för cellen men kan ses som en markör för tidigare skador orsakade av fria radikaler. Det ackumeleras med åldern och återfinns främst i hjärta, lever och nervvävnad.