Linnés sexualsystem

systematisk indelning av växtvärldens alla arter grundat på växternas sexualsystem

Linnés sexualsystem är en systematisk indelning av växtvärldens alla arter grundat på växternas sexualsystem, utarbetat av Carl von Linné.[1] Det tar sin utgångspunkt i sexualsystemet och verk av John Ray, Andrea Cesalpino, Joseph Pitton de Tournefort och Sébastien Vaillant. Systematiken lanserades i Systema naturae.

Linné utgick från att växter med likartat utseende var mer eller mindre släkt med varandra. Senare tiders undersökningar med DNA-sekvensering, har emellertid ställt många av Linnés teorier på huvudet. Med DNA som sorteringsbegrepp kan växter med helt olika utseende antas närmare släkt med varandra än växter som liknar varandra mer eller mindre.

Linné urskiljer först av allt två huvudgrupper:

Huvudgrupperna indelas i klasser, och klasserna subindelas i ordningar. Taxonomin använder binomial nomenklatur.

Här följer nu huvudrubrikerna i Linnés sexualsystem.

FanerogamerRedigera

Alla blommor tvåkönadeRedigera

    Ståndare fria från varandra och från pistillens märkeRedigera

  • Klass 1, Monandria, 1 ståndare
  • Klass 2, Diandria, 2 ståndare
  • Klass 3, Triandria, 3 ståndare
  • Klass 4, Tetrandria, 4 ståndare
  • Klass 5, Pentandria. 5 ståndare
  • Klass 6, Hexaandria, 6 ståndare
  • Klass 7, Heptandria, 7 ståndare
  • Klass 8, Octandria, 8 ståndare
  • Klass 9, Enneandria, 9 ståndare
  • Klass 10, Decandria, 10 ståndare
  • (11 ståndare förekommer inte)
  • Klass 11, Dodecandria,12 ståndare
  • Klass 12, Icosandria, flera än 12 ståndare på ett ringformigt fäste, skilt från pistillfästet
  • Klass 13, Polyandria, flera än 12 ståndare, tätt under pistillfästet
  • Klass 14, Didynamica, 4 ståndare, av vilka 2 längre än de andra 2 (tvåväldiga)
  • Klass 15, Tetradynamica, 6 ståndare, av vilka 4 är längre än de andra 2 (fyrväldiga)

    Ståndare förenade med varandra eller med pistillens märkeRedigera

 • Ståndarknappar fria
  • Klass 16, Monadelphia, strängar förenade i 1 grupp
  • Klass 17, Diadelphia, strängar förenade i 2 grupper
  • Klass 18, Polyadelphia, strängar förenade i 3 grupper
 • Ståndarknappar förenade till ett rör
  • Klass 19, Syngenesia
 • Ståndarknapp fäst på pistillens märke
  • Klass 20, Gynandria

Alla blommor på en viss individ enkönadeRedigera

    Han- och honblommor på samma individ: sambyggareRedigera

    Hanblommor och honblommor på olika individer: tvåbyggareRedigera

På en och samma individ är somliga blommor tvåkönade, andra enkönade: mångbyggareRedigera

KryptogamerRedigera

Växter utan ståndare och pistillerRedigera

  • Klass 24, Cryptogamia


ReferenserRedigera