Limnader (av grekiska limne, sjö) var i den grekiska mytologin nymfer eller najader som bodde i sjöar och träsk.

Salmakis var en av limnaderna.

Källor

redigera