Limbo är ett programspråk som används för att skriva program och applikationer till operativsystemet Inferno. Limbo utvecklades hos Bell Labs av Sean Dorward, Phil Winterbottom, och Rob Pike.

Exempel

redigera

Limbo använder Adas stildefinitioner enligt:

name := type value;
name0,name1 : type = value;
name2,name3 : type;
name2 = value;

Hello world

redigera
implement Command;

include "sys.m";
sys: Sys;

include "draw.m";

include "sh.m";

init(nil: ref Draw->Context, nil: list of string)
{
   sys = load Sys Sys->PATH;
   sys->print("Hello World!\n");
}