Axel Ebbes staty Snapphanen i Hässleholms hembygdspark tros föreställa Lille Mads[1]

Lille Mads var en friskyttelöjtnant. Enligt vissa uppgifter var han född i Röddinge socken, Färs härad, troligtvis var han dock född i Hoby, Ingelstads härad då detta finns dokumenterat i snapphanejägaren Sven Erlandssons memoarer "Promemoria om snapphanarna". Detta bör ses som trovärdiga fakta eftersom Erlandsson var inkvarterad i trakten på Ingelstads Nygård. Sven Erlandsson gick under namnet "Banketröja" på grund av sin brutalitet mot de skånska bönderna. Erlandsson blev dock senare adlad och fick då namnet Ehrenflycht.

Lille Mads riktiga namn är det ingen som vet men det finns mycket dokumenterat om hans kompanis operationer.

I februari 1677 överföll hans kompani en svensk trupp mitt ute på Finjasjöns is och i juni 1678 deltog de tillsammans med de danska soldaterna i plundringen av Ystad. Kompaniet bestod av ca 600 man. Snapphanejägaren Sven ”Banketröja” Erlandsson spårade upp kompaniet vid Sövde mölla och efter en halvtimmes batalj retirerade skåningarna. Fyra snapphanar togs tillfånga och en ska ha varit Lille Mads. Enligt Erlandsson gick det till så här:” men som hans häst war blesserad i knäet, gick han och ledde honom genom skågen, der först 2:ne af Sven Erlandssons drängar råkade på honom, på hvilka han lössade sin bössa men förbi, hwarpå den ene, Lars Roth, född uppe udj Swerie, skiöt hånom med sin pistool, att han nödgades stå på knä. Härpå kom general Mortons dräng Petter, då de woro 3. De tillbådo hånom att gie sig, men han swarade ney, hwarpå, oafset han med sin plasser (huggare) förswarade sig, så godt han kunde, blef nerhuggen.”

Man säger att han blev avrättad genom pålning.

Snapphanarna tog hand om hans lik och begravde honom i Blentarps socken. Sven Erlandsson kunde inte tåla att en snapphane begravdes ”i helt skick och odelad” så han grävde upp liket, förde det till Åhus och lade Lille Mads lik på stegel i kistan. Lille Mads gevär, som han ska ha fått av den danske kungen, förvaras på Hovdala slott, utanför Hässleholm.


NoterRedigera

  1. ^ Hässleholms kommun om Ebbes snapphanestaty Arkiverad 21 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.