Lijsttrekker är en nederländsk term för toppkandidaten för en partilista. Han eller hon är nästan alltid partiledare och brukar vanligtvis vara partiets gruppledare i det nederländska parlamentet, Generalstaterna eller inneha position i regeringskabinettet om partiet ingår i regeringen. Nederländernas premiärminister är i regel någon av de Lijsttrekker från föregående val.[1][2]

Socialistpartiets lijsttrekker Emile Roemer år 2010

I valrörelser rönter dessa individer oftast den största uppmärksamheten, exmepelvis i lijsttrekker-debatter, där flera lijsttrekker debatterar valfrågor i bland annat TV.[3] Det som lijsttrekkern lyckas prestera bedöms som viktig. Exempelvis i valet 2003 återhämtade sig det socialdemokratiska Arbetarpartiet (PvdA) något som tillerkändes partiets lijsttrekker Wouter Bos personlighet. I de fall valresultaten blir dåliga brukar toppkandidaten avgå eller helt lämna politiken. Detta hände Thom de Graaf från Demokraterna 66. Det förväntades att han skulle öka sitt partis mandattilldelning i det nederländska parlamentsvalet 2003, men istället förlorade partiet mandat.

Partierna har ofta även en kändis eller känd politiker på sista plats på sina partilistor.


Lijsttrekker är också ett surinamskt namn.[4]


ReferenserRedigera