Liber daticus vetustior (stundtals endast refererad till som Liber daticus; på svenska ordagrant Den äldre gåvoboken men även känd som Lunds domkyrkas martyrologium) är en medeltida handskrift från Lunds domkyrka vilken numera förvaras på Lunds universitetsbibliotek.

Skriften är ursprungligen fransk (möjligen från Metz eller Reims) och har daterats till cirka 1135. Till sitt grundläggande innehåll är den ett martyrologium, det vill säga ett helgonkalendarium med kortfattade levnadsbeskrivningar.

Sedan boken kommit till Lund (troligen genom ärkebiskop Eskil) har den bland annat kompletterats med även en levnadsbeskrivning över Knut den helige. Icke minst har dock prästerna i Lunds domkyrka under en period om nära 300 år (1140–1410) försett handskriften med marginalanteckningar rörande lokala avlidna, vilket gör den till en mycket värdefull källa till inte bara Lunds utan även Skånes och Danmarks medeltida historia. Anteckningarna omfattar även äldre uppgifter, där den äldsta är en notering om biskop Egino av Lund, död 1072.

Skriften omfattar 133 pergamentsblad i folioformat.

Liber daticus vetustior utgavs i tryckt form av C. Werke i såväl Danmark som Sverige 1884–89, samt 2015 i E. Nilsson Nylander (red.), Mellan evighet och vardag. Lunds domkyrkas martyrologium. Liber daticus vetustior (den äldre gåvoboken). Studier och faksimilutgåva.

Externa länkar

redigera