Lexikon över urnordiska personnamn

Lexikon över de urnordiska personnamnen är ett digitalt lexikon över samtliga personnamn i urnordiska runinskrifter (ca 0-700 e. Kr.). Dessutom innehåller lexikonet personnamn i nordiska ortnamn-lev samt de nordiska personnamn belagda i den fornengelska dikten Beowulf. Lexikonet är författat av Lena Peterson 2004 och endast tillgängligt i en nätversion.

Digital versionRedigera