Lettlands folkmuseum eller Lettlands etnografiska friluftsmuseum, på lettiska Latvijas Etnografiskais Brivdabas Muzejs, är ett stort friluftsmuseum på en skogbevuxen mo vid sjön Yugla i utkanten av Riga i Lettland. Museet visar byggnader och objekt från traditionell bondekultur i olika regioner i Lettland.

Bykyrkan på friluftsmuseet.
Lettiskt frimärke utgett 1994 med anledning av museets 70-årsjubileum

Museet grundades 1924 efter inspiration från Skansen i Stockholm och andra liknande friluftsmuseer och folkmuseer i Skandinavien. Det ursprungliga projektet gick ut på att flytta en gård från var och en av de fyra regionerna Kurzeme, Zemgale, Vidzeme och Latgale. Det skulle även vara någon byggnad, bland annat från olika hantverkare, som var karakteristisk för Lettland som helhet. År 1932 invigdes museet, och 1939 var 40 byggnader på plats.

Idag är 118 byggnader flyttade till museet och över 3 000 objekt är utställda. De flesta etniska grupper i Lettland är representerade i museet. Samlingarna består av totalt 114 000 föremål.

Externa länkarRedigera