Leningradkodexen eller Codex Leningradensis, är alltjämt den äldsta kompletta handskriften till hela den Hebreiska Bibeln baserad på den Masoretiska bibeltexten. Den är daterad till 1008. Handskriften är av mycket stort värde och ligger till grund för utgåvorna av Biblia Hebraica fr o m edition 3 från 1937.

Leningrad Codex (cover page E, folio 474a)

Källa Redigera

http://www.academic-bible.com/fileadmin/user_upload/Download-Dateien/DL_Textual_Research.pdf