Leiomyosarkom är ett slags cancer av typen sarkom i glatt muskulatur vars tumörer bildas av spindelceller. Leiomyosarkom uppkommer vanligen i livmodern eller i mag- och tarmkanalen, där det är den vanligaste sarkomen. De drabbade är vanligen över 60 år.[1] Leiomyosarkom är en mycket aggressiv form av cancer. Den ofarliga (benigna) formen kallas leiomyom.

Leiomyosarkom
Leiomyosarkom i binjuren. Tumören är markerad med pil.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10C49.M48
ICD-OM8890/3
DiseasesDB34362
Medlineplus000916
eMedicinemed/1180 
MeSHsvensk engelsk

Leiomyosarkom indelas i tre grupper efter dess anatomiska läge: leiomyosarkom i somatiska mjukdelar (i inälvor), kutan leiomyosarkom (i huden), och vaskulär leiomyosarkom (i blodkärlen). Ett slags leiomyosarkom kan uppkomma i benvävnad, men är mycket ovanlig. Ytterligare en ovanlig variant drabbar framför allt immunsystemet.[2] Den första av typerna, leiomyosarkom i somatiska mjukdelar, innefattar bland annat intestinal leiomysarkom (i mag- och tarmkanalen) och ett slags livmodercancer (uterin leiomyosarkom). Mycket undantagsvis kan leiomyosarkom uppkomma i prostata, vilket är en mycket ovanlig form av prostatacancer.[3]

Det är dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas av leiomyosarkom än män, och drabbade är företrädesvis personer äldre än 50 år (dock kan den uppstå i alla åldrar). Omkring 50 % av alla fall av leiomyosarkom uppstår bakom bukhinnan (retroperitonealt).[4] Oavsett var den bryter ut, sprider den sig (metastaserar) vanligen via blodomloppet, undantagsvis via lymfsystemet.[5] Metastaserna kan därmed uppkomma tämligen avlägset från ursprungstumören, och då i vilken mjukdelsvävnad som helst.

Omkring 95 % av alla fall av livmodercancer är cancer av typen carcinom, ett annat slags cancer. Ungefär 2 % av samtliga fall av livmodercancer är leiomyosarkom (uterin leiomyosarkom). Uterin leimyosarkom uppkommer i myometrium, det vill säga i livmoderns glatta muskulatur.[6]

Symtomen på leiomyosarkom är lokal smärta, som regel magsmärta. Vid livmodercancer förekommer olaga blödningar och flytningar.[6]

ReferenserRedigera