Leasing är ett sätt att finansiera en persons eller ett företags fordon, maskiner eller inventarier. Så kallad finansiell leasing går ut på att leverantören säljer sina produkter till ett leasingbolag som i sin tur hyr ut dem till slutanvändaren. Leasingavgiften beräknas utifrån finansiella parametrar såsom varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta, försäkringskostnad m m. Så kallad "sale and lease back" går ut på att ägaren till egendom säljer denna till ett företag och hyr den sedan omedelbart tillbaka. Ofta förenas avtalet med ett villkor om att hyrestagaren ska få köpa egendomen vid leasetidens utgång. Hyra och återköpspris beräknas efter detta.

På svenska kan man också säga långtidshyra. Vissa företag gör skillnad på leasing och långtidshyra, men distinktionen finns varken i allmänt språkbruk eller i lagstiftningen.

Fördelar med leasingRedigera

  • Skatteavdrag (gällar endast none-true lease)
  • Inga återförsäljningskostnader
  • Man specialiserar sig på sin kärnverksamhet
  • Skuldsättningsgraden kan ökas på grund av minskade distress costs
  • Ingen transfereringsrisk - Leasingföretaget står för risken
  • Ökad motivation - då leasingföretaget har incitament för att leverera/producera högklassiga produkter för att köparna ska återvända till företaget
  • Främjar mindre företag/organisationer i deras utbreddningsmetod

Se ävenRedigera