Lars Hugo Rumar, född 25 november 1935 i Västerviks församling i Kalmar län[1], är en svensk arkivarie och historiker.

Lars Rumar var arkivarie vid landsarkiven i Härnösand och Vadstena 1967-1977, landsarkivarie i Östersund 1977-95 och därefter förste arkivarie och ansvarig för Sveriges Pressarkiv vid Riksarkivet i Stockholm fram till sin pensionering 2000. Han har utöver nedan nämnda monografier publicerat ett 30-tal tidskriftsartiklar i historiska och arkivvetenskapliga ämnen samt varit redaktör för bl.a. Presshistorisk årsbok och för boken "Helgonet i Nidaros. Olavskult och kristnande i Norden" (Skrifter utgivna av Riksarkivet 3) 1997. Under åren 2002-2006 var han sekreterare i Gränsdragningskommissionen för Renskötselområdet vars arbete resulterade i betänkandet "Samernas sedvanemarker" (SOU 2006:14).

Han fick Johan Nordlander-sällskapets kulturpris 1999 samt Svenska Samernas Riksförbunds hederspris 2015.

Bibliografi i urvalRedigera

  • Jordbrug og braendevinsbraendevinsbraending. Erhvervshistorisk årbog 1966-1967. Meddelelser fra Erhvervsarkivet nr. 17-18 (170 s.). Universitetsforlaget i Aarhus (licentiatavhandling vid universitetet i Lund, översatt och tryckt i Danmark)
  • Historia kring Kölen: en bok om Jämtland, Härjedalen och Tröndelagen, Jämtlands läns museum, Östersund 1991, ISBN 91-7948-076-4
  • Samverkan i arkivfrågan?: en utredning om arkiven i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersund 1986, ISSN 0281-2525, nr 1986:1
  • Mark och rätt i sameland (medförfattare Lennart Lundmark) Institutet för Rättshistorisk forskning 2008
  • Historien och Härjedalsdomen. En kritisk analys. Vaarttoe/Centrum för samisk forskning, Umeå 2014, ISBN 978-91-7601-058-7

KällorRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1990, CD-ROM, Version 1.00, Riksarkivet (2011).