För fysikern, se Lars Broman (fysiker).

Lars Broman, född 1615 och död 1669, var en svensk ämbetsman.

Lars Broman utnämndes 1645 tack vare Axel Oxenstiernas gunst till syndikus i Göteborg och verkade på många sätt för stadens uppblomstring, flitigt utnyttjande sina förbindelser med bland annat Erik Axelsson Oxenstierna. Under Karl X Gustavs krig lånade Broman ut pengar till kronan, och blev 1658 burggreve i Malmö samt assistentråd vid skånska generalguvernementet. Han tog en viktig del i arbetet med Skånes inkorporering med Sverige men hyste en djup misstro till den skånska adeln.

KällorRedigera