Lantråd (tyska Landrat) var tidigare i norra Tyskland benämningen på innehavare av ett hedersämbete som bland adelsmännen i ett visst område utsåg som sin representant. I Preussen kom ämbetet senare att användas om en en kunglig ämbetsman som ledde förvaltningen av en krets (Kreis).

Även i flera andra tyska småstater användes titeln lantråd för lägre förvaltningsämbetsmän. I Bayern var under monarkins tid lantrådet regionstyre.

KällorRedigera