Landskapet Ålands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Åland.

05 Åland electorial district.svg

Valkretsen har 1 mandat i riksdagen. Då detta är Ålands enda representation i Finlands riksdag kallas den som innehar mandatet Ålands riksdagsledamot. Valet av Ålands riksdagsledamot sker på samma sätt som övriga riksdagsledamöter i Finland med den enda skillnaden att Landskapet Ålands valkrets endast har ett mandat. Åland är den minsta av landets 15 valkretsar. Åland blev en egen valkrets 1948. Innan dess hade Åland varit en del av Egentliga Finlands valkrets. Ålands valkrets är den enda i Finland som definieras av grundlagen och självstyrelselagen.

RiksdagsledamöterRedigera

Riksdagsledamot Mandatperiod Valförbund Född-död
Arthur Larson 1948–1959 1897–1959
Elis Andersson 1959–1966 1904–1983
Evald Häggblom 1966–1976 1905–1976
Gunnar Häggblom 1976–1983 1917– 2010
Gunnar Jansson 1983–2003 1987: Lista A (Lib./ÅSD)
1991: Lista C (Lib./FS/Gröna)
1995–2003: Liberalerna
1944–
Roger Jansson 2003–2007 FSObS 1943–
Elisabeth Nauclér 2007–2015 2007: Borgerlig allians (C/FS/Lib./ObS)
2011: Åländsk samling (C/ObS/ÅSD/ÅF)
1952–
Mats Löfström 2015– 2015: Åländsk samling (C/M/ÅSD)
2019: För Åland
1983–