Landkorridor

geopolitisk landremsa mellan andra stater
För andra betydelser, se Korridor.
Landkorridor
Wakhan (detall).jpg

Wakhankorridoren är en afghansk landkorridor mellan Tadjikistan, Pakistan och Kina.


Landkorridor, ibland korridor, är en smal landremsa[1] mellan angränsande stater. En landkorridor kan skapas för att ge en stat tillgång till ett eftertraktat område, alternativt för att skilja stridande länder åt.

Exempel på landkorridorerRedigera

Området som blev Capriviremsan överfördes 1890 från brittisk kontroll för att via Tyska Sydvästafrika ge kejsardömet Tyskland tillgång till Zambeziområdet. Med liknande motiv skapades Jerusalemkorridoren 1948 för att ge Israel tillgång till (delar av) Jerusalem.

Wakhankorridoren är en landkorridor som ger Afghanistan gräns mot Kina. Samtidigt förhindras Tadzjikistan från att ha gräns mot Pakistan. Landkorridoren skapades 1896, genom den engelsk-ryska gränskommission som därmed etablerade området som en buffertzon mellan Brittiska Indien och Ryska Centralasien. Gränsdragningen var ett resultat av Det stora spelet, en maktkamp om landområden mellan i första hand kejsardömet Ryssland och Brittiska imperiet.[2]

Polska korridoren var ett landområde som under mellankrigstiden gav Polen tillgång till Östersjön.

Andra korridorer och remsorRedigera

En landkorridor är ett lands förlängning på marken. Ett land kan även få tillgång till en flygkorridor,[3] vilket ger möjlighet till fasta flygtransporter genom ett annat lands luftrum.[4] En flygkorridor kan även syfta på flyttfåglars fasta migrationssträck.[5]

En stats smala landområde mellan ett annat land och ett hav benämns ibland remsa. Ett sådant är Gazaremsan, som är beläget mellan Israel och Medelhavet. Gazaremsan tillhörde vid skapandet Egypten men är numera del av den delvis erkända staten Palestina.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”korridor - Uppslagsverk”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/korridor. Läst 10 maj 2020. 
  2. ^ ”Afghanistan - Modernization and Development of Institutions”. countrystudies.us. http://countrystudies.us/afghanistan/16.htm. Läst 10 maj 2020. 
  3. ^ ”luftkorridor | svenska.se”. https://svenska.se/tre/. Läst 10 maj 2020. 
  4. ^ KOMMISSIONEN (8 januari 2004). ”KOMMISSIONENS BESLUT av den 5 december 2003 – om ett förfarande rörande tillämpningen av artikel 18.2 första meningen i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart och av rådets förordning (EEG) nr 2408/92”. Europeiska unionens officiella tidning (europa.eu): sid. 4. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:004:0013:0024:SV:PDF. 
  5. ^ SKRIFTLIG FRÅGA E-0831/04 från Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen”. Europeiska unionens officiella tidning (europa.eu). 3 april 2004. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:084E:0889:0889:SV:PDF.