Landespolizei

polisstyrkorna i de enskilda förbundsstaterna i Tyskland

Landespolizei avser polisstyrkorna i de enskilda förbundsstaterna i Tyskland. Rikspolisen benämns Bundespolizei.

Landespolizei har sina rötter i 1800-talet då varje tysk stat och provins hade sina egna polisstyrkor. I Tredje riket gick Landespolizei upp i Ordnungspolizei som existerade från 1936 till 1945. Efter andra världskriget återinrättades Landespolizei i Västtyskland, medan Östtyskland hade en federal polisstyrka, Volkspolizei. Vid återföreningen 1990 upplöstes Volkspolizei.