Lamarckism

evolutionshypotes som anger att förvärvade egenskaper kan ärvas av avkomma

Lamarckism är en evolutionsteori som bygger på Jean-Baptiste de Lamarcks teorier om att livet på jorden utvecklas genom en evolution. Den var den första sammanhängande evolutionsteorin, som kom att påverka Charles Darwin när han utvecklade evolutionsteorin.

Jean-Baptiste Lamarck.

Lamarckism är förknippat med tron att förvärvade egenskaper hos en organism ärvs till avkomman och har därför fått mycket kritik. Vad Lamarck ursprungligen iakttog var att förändringar i miljö och vanor går hand i hand med förändringar i organismens byggnad så att nya arter uppstår. Darwin tillfogade visserligen att det sker ett naturligt urval i kampen om resurser, men ingen av dem visste egentligen hur egenskaper ärvs.

Först på senare tid har Lamarcks insatser börjat betraktas i mer positiv dager, framförallt för att han var en av de första som förutsatte ett samband mellan evolutionen och den omgivande miljön. Epigenetiken har en avlägsen likhet med lamarckismen, i det som kallas transgenerationell epigenetisk nedärvning.

Källor

redigera