Lahtis-Heinola-banan
Straight track
 Mot Riihimäki, mot Kervo
Station on track
LahtisLh
Unknown BSicon "ABZglr" Unknown BSicon "STR+r"
 Mot Lovisa, mot Kouvola
Non-passenger station/depot on track
VierumäkiVrm
Non-passenger station/depot on track
MyllyojaMyl
Non-passenger station/depot on track
JyränköJyr
Non-passenger end station
HeinolaHa

Lahtis-Heinola-banan är en del av det finländska järnvägsnätet som färdigställdes 1932. I tiderna gick både passagerar- och godstrafik på banan, men idag enbart godstrafik. Banan förlängdes kontinuerligt och en plan tänkte dra den ända till S:t Michel. Denna plan var nära att godkännas, men i och med att riksväg 5 blev klar sattes banförbindelsens förlängning på is. Man hade även tänkt att dra en bana från Heinola till Jyväskylä.