Lagmannsrett är den högre nivån av domstolar i Norge. De motsvarar hovrätterna i Sverige.

Det finns sex lagmansretter i Norge:

  • Hålogaland lagmannsrett i Tromsø
  • Frostating lagmannsrett i Trondheim
  • Eidsivating lagmannsrett i Hamar
  • Gulating lagmannsrett i Bergen
  • Agder lagmannsrett i Skien
  • Borgarting lagmannsrett i Oslo

De flesta lagmannsretter har namn efter rättskipande församlingar från vikingatiden. Høyesterett är namnet på Norges högsta domstol.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera