Statlig lönegaranti

(Omdirigerad från Lönegaranti)

Statlig lönegaranti är en svensk statlig garanti som garanterar att anställda inte ska fara illa om deras arbetsgivare går i konkurs.

Den är begränsad till högst 4 prisbasbelopp (totalt 182 000 kr 2018). Det vanligaste är att staten ersätter 3 månadslöner samt ev semesterersättning för anställda som ej fått sin lön på grund av konkurs. Dock räknas inte andra utgifter en anställd själv kan ha lagt ut för ett företag man är anställd in i detta. Exempel på det kan vara diverse inköp, drivmedel, resekostnader såsom övernattning på hotell eller dylikt. En anställd som har större fordran än så får endast ut den överskjutande delen om det finns pengar över till det i konkursboet och då i den turordning som bestäms av reglerna för förmånsrätt av konkursförvaltaren eller en advokat. Turordningen innefattar alla som har en fordran på företaget då konkursen är ett faktum tex leverantörer, anställda, skatteverket osv.

Vid konkurs lämnar konkursförvaltaren en anmälan för lönegaranti till länsstyrelsen som betalar ut pengarna till berörda parter. En anställd kan max få 3 månadslöner + semesterersättning för en konkurs som har inträffat som längst 6 månader bakåt i tiden.