Öppna huvudmenyn

Långtidsutredningar är en speciell typ av utredning som har till syfte att arbeta fram underlag för den ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. En viktig uppgift för långtidsutredningarna är att ge en samlad bedömning av den makroekonomiska utvecklingen på lång sikt. Långtidsutredningens makroekonomiska scenarier används även som beslutsunderlag av flera statliga myndigheter och av kommittéväsendet.

Långtidsutredningars huvudbetänkanden utarbetas av tjänstemän på Finansdepartementet. Utredarna väljer själva de ämnen och de metoder som bedöms bäst svara mot utredningens syfte.

Den första långtidsutredningen presenterades 1948. Totalt har 20 stycken presenterats.

KällorRedigera

Kategori:Statens offentliga utredningar