Öppna huvudmenyn

Långbergsöda är en by i SaltvikÅland.

I dalgången söder om Ålands högsta berg Orrdalsklint finns ett stort antal boplatser från stenåldern, av vilka de äldsta tillhör den kamkeramiska kulturen med paralleller i västra Finland; de yngre fynden representerar den så kallade östsvenska gropkeramiska kulturen. Boplatsernas ekonomi har till övervägande del baserat sig på sälfångst, men på de yngre finns också tecken på jordbruk och boskapsskötsel. I dalgången har det på grund av landhöjningen och korsfynd varit möjligt att jämföra den yngre stenålderns relativa kronologi i Finland och Sverige.

KällorRedigera