Långbasinterferometri (förkortas VLBI efter engelskans Very Long Baseline Interferometry) är en teknik för att genom mycket långa baslinjer (oftast flera tusen kilometer) via interferometrisk mätning av radiosignaler från avlägsna astronomiska radiokällor, som till exempel kvasarer, uppnå en bild i hög upplösning av objektet. Metoden används även för att noggrant bestämma kontinentaldriften.

Tekniken består i att flera radioteleskop långt från varandra, ofta på olika kontinenter, samtidigt observerar samma objekt. Observationerna måste noggrant synkroniseras med hjälp av atomur. Observationsdata från de olika teleskopen skickas sedan via olika nätverk till en gemensam analyscentral, och där analyseras observationerna i kraftfulla datorer. Efter analysen kan man sedan skapa detaljerade bilder ("kartor") av de observerade astronomiska objekten.

VLBI-tekniken används också inom geodesin. Avståndet mellan teleskopen kan bestämmas med en noggrannhet på några centimeter, och mätningar gjorda under flera år ger en direkt bestämning av kontinentaldriften.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera