Lånan är ett vattendrag i södra Härjedalen och nordvästra Dalarna. Den är ett högerbiflöde till Rotälven och har en längd på cirka 20 kilometer. Lånan rinner upp cirka 3 kilometer norr om Stora Höktanden (785 meter över havet) och strömmar först åt söder mot Slängbodsåsen och sedan rakt österut mot Rotälven, där den mynnar vid Lånus (Lånos).