Ett lågstadium är en skolterm som används i Sverige och har tidigare använts i Finland för den obligatoriska skolans tidiga år.

Ulvsundaskolan, en lågstadieskola i Bromma.

Sverige

redigera

I Sverige var lågstadium en beteckning på årskurs 1–3 i den 9-åriga svenska enhetsskolan och grundskolan[1] från 1949 fram till 1994. Mellan 1994 och 2011, då läroplanen Lpo 94 gällde, gjordes försök med så kallade tidigare- och senarelärare och stadiebegreppen försvann alltmer ur skoldokumenten. När förskoleklassen infördes 1998 i svenska skolor fick inte sexorna fysiskt rum och många skolor valde att bli F–5-skolor på grund av utrymmesbristen. I och med den nya läroplanen Lgr 11 reformerades lärarutbildningen och en grundlärarutbildning med inriktning för lågstadiet (F–3) och mellanstadiet (4–6) och en ämneslärarutbildning för högstadiet (7–9) återinfördes i den svenska skolan. Många svenska skolor övergick till den nygamla stadiemodellen, men utan officiella benämningar, och sjätteklassen återinförs på de flesta F–6-skolor.

Med ändringar i Skollagen 2018 återinfördes beteckningen "lågstadium" för årskurs 1–3[2].

Finland

redigera

I Finland var lågstadium beteckning på årskurs 1–6 i grundskolan från 1972 fram till 1999.

Se även

redigera

Källor

redigera