Läspenna, OCR-penna eller C-pen är en handhållen bildläsare i storlek och format som en penna. Den är försedd med ett OCR-program så att den kan läsa av tecken som man för pennan över och överföra den inlästa texten till redigerbar text. Den kan också användas för att läsa in OCR-nummer eller liknande. Läspennor kan ha ett inbyggt översättningsprogram så att ett inläst ord kan presenteras på en liten skärm på enheten.

En läspenna, originalet till C-Pen från 1998.

Pennan är användbar när man ska läsa in långa och krångliga tecken- eller sifferkombinationer, till exempel när man ska skriva av OCR-nummer från fakturor (därav namnet) för inmatning i internetbanker.

I takt med att fler och fler fakturautställare erbjuder elektroniska fakturor, till exempel e-faktura, har behovet minskat.

Se ävenRedigera