Läroverksöverstyrelsen styrde över läroverken i Sverige åren 1904–1920. År 1920 slogs den samman med Folkskoleöverstyrelsen till Skolöverstyrelsen. Fram till 1914 hette ämbetsverket Överstyrelsen för rikets allmänna läroverk.

Överdirektörer och chefer redigera