Läromedel

utrustning som används i undervisningssyfte

Läromedel avser pedagogiska hjälpmedel som används i undervisning.

Länge avsågs primärt läroböcker men från mitten och slutet av 1900-talet har alltfler nya former av läromedel introducerats, både teknikorinterade som datorer, lärplattor med mera men också andra som spel och pussel.[1]

I Sverige har den traditionella betydelsen av läromedel av myndigheter ersatts av begreppet lärverktyg. "Läromedel" har i detta sammanhang fått en snävare definition som en typ av lärresurs.

Noter redigera