Lärda tidningar

var en litterär tidning med anmälningar om nya böcker, verser och små uppsatser.

Lärda tidningar var en litterär tidning med anmälningar om nya böcker, verser och små uppsatser. Den startades av boktryckaren Lars Salvius och utgavs tillsammans med Samuel Leonbom. Den gavs ut åren 1745-48, 1751-73. En flitig bidragsgivare var Carl von Linné[1].

Tidningen fortsatte med Nya lärda tidningar 1774-01-03 till 1775-12-28 och Stockholms lärda tidningar 1776-01-04 till 1780-12-28.

Källor redigera

  • Sveriges periodiska litteratur, Stockholm 1895, s.29 ff