Länsväg U 673 är en övrig länsväg i Västmanlands län som går från Skultuna till Vagersta.

SträckningRedigera

Skultuna (681) - Abelsberg (675) - Haraker - Ulvsta (684/679) - Vagersta (676/678) - Lilla Tomta (771).

Vägen är en viktig genomfartsled för trafik från Skultunatrakten mot Sala, Salbohed och vidare mot Dalarna.

Vägnumret skyltas inte och sätts inte ut på allmänna vägkartor.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Samtliga allmänna vägar publicerade på kartan Väginformation 2008 - Allmänna vägar, bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar och rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods Denna utges länsvis av vägverket i samarbete med länsstyrelsen.
  • Västmanlands läns författningssamling - 19FS 2008:7 med Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län. Författningen med Karta erhålles från respektive länsstyrelse (Kallas även Vägkungörelse).