Lägersmål var förr i vidsträckt mening liktydigt med olovligt sexuellt umgänge mellan man och kvinna.

I en inskränktare och vanligare bemärkelse betecknade detta ord sådant olovligt umgänge, som inte utgjorde blodskam, hor eller våldtäkt (jfr. dock lönskaläge). I civilrättsligt avseende kunde under vissa förhållanden ett lägersmål grunda äktenskapliga rättsverkningar, s.k. ofullkomnade äktenskap.

Straffet för lägersmål (böter och kyrkoplikt) bortföll i Sverige för kvinnor 1864, för män 1918 (med vissa undantag), men hade då sedan länge inte tillämpats.[1]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 17. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 1024 

KällorRedigera