Kylomikroner eller chylomikroner (av grekiska χυλός, chylos, lymfa) är stora lipoproteinpartiklar (diameter på 75 till 1200 nm) som syntetiseras av enterocyter (epitelceller) i duodenum (tolvfingertarmen) och tunntarmen. Kylomikronerna transporterar lipider som tagits upp av födan (framför allt triglycerider) till fettvävnad, hjärt- och skelettmuskelvävnad där de bryts ner av lipoproteinlipas. Från epitelcellerna i tarmen transporteras kylomikronerna genom exocytos ut i laktealerna, lymfkörtlar som förgrenas från villi i tunntarmen, och transporteras med lymfan genom lymfsystemet ut i stora hålvenen (vena cava) via den vänstra venen under nyckelbenet (vena subclavia sinister).

Schematisk bild av kylomikroners uppbyggnad. ApoA, ApoB, ApoC och ApoE är apolipoproteiner, T triacylglycerol, C kolesterol, och de gröngula strukturerna på ytan är fosfolipider.