'Kyōgen|狂言|, "tokiga ord" eller "vilt tal", är en form av traditionell japansk teater. Den utvecklades vid sidan av , framfördes tillsammans med nō som en sorts pausunderhållning mellan akterna och har bibehållit täta band till nō in i modern tid. Därför har den ibland fått epitetet nō-kyōgen. Dess innehåll har emellertid ingen som helst likhet med den formella, symboliska och högtidliaga nō-teatern. Kyōgen är en form av komik och dess primära avsikt är att få auditoriet att skratta.

Kyōgen-föreställning på Himeji slott.

HistorikRedigera

Kyōgen anses härröra från en form av kinesisk förströelse, som infördes till Japan runt 700-talet. Denna underhållningsform blev känd som sarugaku (猿楽), “apmusik”, och omfattade ursprungligen såväl seriös dramatik som komedi. På 1300-talet hade dessa båda varianter av sarugaku fått namn om sig som nō respektive kyōgen.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera