Kvicksilvertermometer

typ av termometer

Kvicksilvertermometer är en termometer vars funktion baseras på att kvicksilvers volym ökar med temperaturen. Den består av kvicksilver inneslutet i glas. Vanligtvis finns det mesta kvicksilvret i en bubbla i ena änden. Därifrån kan det expandera ut i en lång och mycket smal hålighet och även kontrahera därifrån. Eftersom expansionshålet är så smalt kan en liten procentuell utvidgning av hela kvicksilverbubblan resultera i en relativt lång förlängning av kolumnen i det smala hålet, vilket gör att temperaturskillnaderna blir någorlunda lätt avläsbara. Utrymmet i expansionshålet bortom kvicksilvret kan vara utfyllt med kväve eller vara helt tomt (vakuum).

Kvicksilvertermometer för mätning av rumstemperatur.
Närbild av kvicksilverkulan hos en kvicksilvertermometer.

Kvicksilvertermometrar är inte tillåtna i Sverige längre eftersom kvicksilver (Hg) är giftigt och klassat som miljöfarligt.[1] Kvicksilvertermometrar som kasseras ska behandlas som miljöfarligt avfall, det vill säga lämnas till någon miljöstation.

Se ävenRedigera

FotnoterRedigera

  1. ^ Förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 9 §