Kvasiexperiment är en studiedesign där försöksdeltagarna inte har delats in slumpmässigt i en försöks- och jämförelsegrupp. Avsaknaden av slumpmässig indelning (randomisering) av försökspersoner är det som skiljer kvasiexperiment från randomiserade kontrollstudier. Nackdelen med kvasiexperiment är att det finns risk för selektionsbias, vilket uppstår när det finnas systematiska skillnader mellan försöks- och jämförelsegruppen.[1]

Källor redigera

  1. ^ Mitchell, Ojmarrh (2015). ”Experimental Research Design”. The Encyclopedia of Crime and Punishment.