Kvarteret Lychaon

tidigare kvarter i Gamla Stan i Stockholm

Kvarteret Lychaon var ett kvarter i norra Gamla Stan i Stockholm. Det försvann i samband med byggandet av Kanslihusannexet under senare delen av 1940-talet, då kvarteret Cephalus växte till att omfatta hela området mellan Myntgatan och Storkyrkobrinken. Kvarteret Lychaon omgavs av de nu praktiskt taget försvunna gränderna Klockgjutaregränd och Kolmätaregränd.[1]

Kvarteren Minotaurus, Nessus, Lychanon och Cephalus 1733 (norr är nertill).

Kvartersnamnet syftar på en kung Lykaon i Arkadien, enligt grekisk mytologi.

ReferenserRedigera

  1. ^ Karta öfver Stockholm upprättad och utgifven av A. R. Lundgren år 1885