Kvartalsrapport

delårsrapport som upprättas varje kvartal

Kvartalsrapport är en delårsrapport som upprättas varje kvartal. I företagsekonomiska sammanhang är en kvartalsrapport en förenklad resultaträkning.

Ett börsnoterat aktiebolag måste i allmänhet upprätta kvartalsrapporter för att uppfylla börsens krav, t ex ställer Stockholmsbörsen krav på deras börsbolag att de måste rapportera kvartalvis.[1]

KällorRedigera