Kuriosum (plural kuriosa), eller kuriositet, från latin curiositas, ”nyfikenhet”, är en inte alltför central och viktig, men ändock intressant och märkvärdig information eller sak. Kärnan i ett kuriosum är vanligtvis i förvåning av mottagaren, till följd av ovanliga eller oväntade avvikelser från normala beteendemönster eller sätt att tänka.

Se ävenRedigera

Vidare läsningRedigera

  • Kuriosum als Erkenntnis. [Texte teilw. deutsch u. englisch]. Hrsg.: Andrea Hübener u.a. Flensburg: Futura-Ed., 2002. 180 S., Ill., Notenbeisp. ISBN 3-924834-25-3
  • Mürner, Christian: Medien- und Kulturgeschichte behinderter Menschen. Sensationslust und Selbstbestimmung. Berlin: Beltz, 2003. 205 S., Ill. ISBN 3-407-57200-X

Externa länkarRedigera