Kungliga Musikaliska Akademiens minnesmedalj över Hugo Alfvén

Kungliga Musikaliska Akademiens minnesmedalj över Hugo Alfvén har sedan 1974 delats ut till förtjänta personer.

På medaljens åtsida finnes Hugo Alfvéns porträtt i profil med glasögon och vänd åt höger mot en fingranulerad bakgrund. Frånsidan innehåller en yta för gravering av mottagarens namn med omskriften HUGO ALFVÉN STIFTELSEN.[1]

Från 1974 till och med 2007 delades medaljen ut som del av Hugo Alfvénpriset. Därefter har medaljen endast delats ut sporadiskt. Mottagare av minnesmedaljen i guld efter 2007 är

Minnes- och belöningsmedaljen delas även ut i silver.

Källor redigera

  1. ^ Lindskog, Sven (2021). Musikaliska akademimedaljer : Kungl. Musikaliska Akademiens medaljer och jetonger samt övriga kungliga akademiers minnespenningar och medaljer med mus. Kungl. Musikaliska akademien & Gidlunds förlag. ISBN 978-91-7844-472-4. Läst 27 maj 2023